Säker Vatten

Total Entrepenad
Många vill ha en helhetslösning för sin badrumsrenovering, då det oftast underlättar när man slipper ta in flera olika entrepenörer.

Vi har nära samarbete med andra yrkesgrupper inom byggnation, så som snickare, elektriker, målare och kakelsättare m.m.

Behörighet & Certifiering
Det är viktigt att veta att företaget man har anlitat har den utbildning och behörighet som krävs för att de skall få vara verksamma i branschen.

VVS Tec AB är självklart auktoriserade i Säker Vatteninstallation, ett regelverk framtaget för att trygga dig som kund. Skapat av branschens aktörer för att minska skador i samband med VVS-installationer så som exempelvis vattenskador, legionella skador och brännskador. Regelverket som finns ställer dels krav på installatörerna men även på produkterna som säljs och installeras.