Villkor & Garanti

Installationsvillkor:

När ni som kund bokar en tid i bokningsformuläret så är detta en preliminär tid som skall vidimeras av oss.

Villkoren nedan gäller om inget annat anges.

Inga frågor är dumma, har du minsta tvivel på nedanstående villkor, så fråga.

 

Villkor Varmvattenberedarinstallation:

 • En normalinstallation av varmvattenberedare utförs i botten på beredaren. Det förekommer inte heller andra saker i det utrymmet som tex. Vattenmätare. Om er beredare inte är kopplad i botten och/eller att andra saker som tex. Vattenmätare finns under beredaren tillkommer i de flesta fall en extrakostnad.
 • Vägen in och ut för nya och gamla produkten skall vara fri från hinder.
 • Eventuellt skydd av golv, möbler mm. ombesörjs av dig som beställare.
 • I de fall vi måste, eller inte kan undvika skada på vägg tak golv för att möjliggöra bytet av produkt ansvarar vi inte för reparationen av den uppkomna skadan. Beror skadan på andra anledningar som tex oförsiktighet står vi givetvis för reparationskostnad.
 • Om dörrmått är mindre än 60cm åligger det dig som beställare att informera om detta.
 • Vi undviker i största möjliga mån att våtlägga golv. Vi måste dock alltid utgå ifrån att befintliga tätskikt är intakta och fungerande.
 • Alla brister på befintlig rörinstallation inkluderat defekta ventiler som under eller efter vår installation börjar läcka, faller utanför vårt ansvarsområde.
 • Under installation är ert hem vår arbetsplats. För att minimera risken för arbetsskada använder vi nödvändig skyddsutrustning där även skyddsskor ingår.
 • Om in och utforsling av produkt kräver mer än 2 man och en höggodskärra, tillkommer kostnad för tex. extrapersonal, lyftkran mm.
 • Alla våra installationer utförs i enlighet med gällande branschregler. Upptäcker vi brister i befintligt rörsystem informerar vi om lämplig åtgärd och kostnad. Avböjer du som kund föreslagna åtgärd frisäger vi oss ansvar från eventuella framtida skador.
 • Den gamla Säkerhetsventilens spillledning skall leda till golvbrunn eller motsvarande.
 • Framdragen el skall utan extra åtgärd kunna försörja nya produktens elbehov.
 • I vissa fall kan det vara nödvändigt att koppla bort eventuell tariffstyrning.

 

Produkt:

 • All information om produkter hittas i medföljande handhavandebok och på tillverkarens hemsida.
 • Med Koppar & rostfria varmvattenberedare saknar den anod som keramiska beredare är utrustade med. Dessa beredare brukar därför kallas underhållsfria. Kvarstår gör dock kontrollen av säkerhetsventilen.
 • Vi tar inget ansvar för val av korrosionsskydd och anmanar er att kontrollera era förutsättningar på dricksvattenkvaliteten. Kontroll av er vattenkvalitet är enda säkra sättet i val av korrosionsskydd. Vår rekommendation bygger på erfarenhet av vilket korrosionsskydd som oftast är gångbart i ert område.
 • Allt avfall vi genererar lämnas på godkänd återvinningsstation.
 • Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till arbetet om lämnade uppgifter är ofullständiga eller inkorrekta. Om vi på plats upptäcker att våra villkor för installation enligt erbjudande inte uppfylls, informerar vi om de tillkommande extrakostnaderna. Inga arbeten påbörjas utan kundens godkännande.
 • Erbjudanden gäller endast i Stockholm med omnejd.
 • Alla våra arbeten dokumenterar vi med bild och eller video. I vissa fall kommer dessa att användas i marknadsföringssyfte. Vi respekterar självklart om ni ej vill att vi använder bilder/video från er installation.
 • Om uppgifter för rotavdrag inte lämnas inom 5 dagar (personnummer och fastighetsbeteckning) skickas faktura på utfört arbete utan rotavdrag.
 • Återbesök pga. fel som inte täcks av garantin debiteras kund enligt gällande timdebitering.

 

 • Vi reserverar oss mot felskrivningar på vår hemsida och förbehåller oss rätten till ändringar i villkor och priser utan att meddela detta.

 

 • Genom att beställa ett arbete genom oss så godkänner du våra villkor.

 

Garanti:

 • 1 års garanti på utfört arbete i enlighet med konsumentköplagen.
 • För produktgaranti, se tillverkares hemsida.

48 timmar:

 • Vårt absoluta mål är att byta alla varmvattenberedare inom 48 timmar från bekräftad beställning.

 

Undantag från ovanstående 48 timmars löfte:

 • Bekräftad beställning av varmvattenberedarinstallation mellan fredag-söndag.
 • Bekräftad beställning av varmvattenberedarinstallation dag före helgdag/ar.
 • Sjukdom och andra olyckstillbud.
 • Saker som står utanför vår kontroll, som tex. materialbrist.

 

 

Betalningsvillkor:

 • Om rot-avdraget ej godkänns av skattemyndigheten kommer det automatiskt att skicka en faktura på samma belopp.
 • Alla priser är inklusive mervärdesskatt 25% om inte annat anges.
 • Faktura skickas via mail och i undantagsfall på posten.